Welkom

op de website van het Adema-orgel in de
Basiliek van de Heilige Kruisverheffing, Raalte


Het Adema-orgel in de basiliek is een van de grootste orgels die de firma Adema heeft gebouwd. In 1927 bouwde Joseph Adema dit orgel voor de R.K. Sint-Michaëlkerk in Zwolle.

Genoemde kerk werd in 1966 afgebroken en zo verhuisde het orgel mee naar de nieuw gebouwde Michaëlkerk aan de Bisschop Willebrandlaan. Helaas werd ook deze kerk gesloten in 2005. De daar aanwezige schrijn van de beroemde Zwolse kanunnik (1380-1471) werd in 2006 overgebracht naar de basiliek Onze Lieve Vrouw tenhemelopneming aan de Ossenmarkt in Zwolle.
het Ademaorgel werd opgeslagen bij de fa. Kaat en Tijhuis in Kampen.
In 2008 werd het aangekocht door het kerkbestuur van de basiliek in Raalte.
Kaat en Tijhuis bouwde het daar op en bracht de dispositie terug naar het origineel.
De originele speeltafel bleef bewaard. Het oude orgelfront van het Pels-Vermeulen-orgel werd hergebruikt. Op het feest van Kruisverheffing op 14 september 2008 werd het orgel opgeleverd en ingespeeld door de Zwolse organist Toon Haagen. In 2009 maakte hij een cd.
in 2008 werd de organist van de Zwolse basiliek aangesteld als titularis-organist. Hij beheert het orgel, organiseert concerten en stemt de tongwerken. Als kerkorganist is hij alleen verbonden in Zwolle.

Elk jaar worden concerten gegeven, opnames gemaakt en is het orgel in de liturgie te horen.
De concerten vinden plaats in de maanden juli en augustus.