Maarten Wilmink

Maarten Wilmink werd geboren in 2001 en op 13-jarige leeftijd kreeg hij interesse voor orgelmuziek. Na enkele maanden zelf te oefenen besloot hij in 2014 orgellessen te gaan volgen bij Louis ten Vregelaar, bij wie hij nog steeds les heeft. Naast het af en toe verzorgen van concerten verleent Maarten regelmatig assistentie aan kerk-gebonden activiteiten.