Historie

De kerk van de heilige Kruisverheffing werd gebouwd in de periode 1890-1892. Daarvoor kerkte men in een schuilkerk die stond op de plek waar nu de pastorie staat. Architect Alfred Tepe (1840-1920) werkte samen met kunstenaars die door kapelaan Gerard van Heuckelem waren verenigd in de Bernulphusgilde, ook wel de Utrechtse School genoemd. Zij richtten zich op de Nederrijnse gotiek en waren daarmee de tegenpool van Dr. Pierre Cuypers, die de Amsterdamse School vertegenwoordigde. Zij richtten zich op de Franse gotiek. Beide stromingen worden gerekend tot de neogotiek. Meer over Alfred Tepe

In 1992, bij gelegenheid van het 100 jarig bestaan van de kerk, werd door de heilige paus Johannes Paulus II de eretitel van ‘basilica minor’ toegekend.

De basiliek is het eucharistisch centrum van de parochie het Heilig Kruis. Hieronder horen ook de katholieke kerken van Broekland, Luttenberg, Mariƫnheem, Heeten, Nieuw-Heeten, Holten en Haarle.